prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Česká republika

prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

Členka správní rady Nadačního fondu Via Clarita

Prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. vede katedru občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a je členkou správní rady Nadačního fondu Via Clarita. Věnuje se soukromému právu, zejména pak tématu osob v právním smyslu a problematice správy majetku, stejně jako nadačnímu a trustovému právu v evropském kontextu. 

Mimo akademickou oblast působí v několika tuzemských i zahraničních odborných společnostech a expertních skupinách. Je členkou dozorčí rady Vzdělávací nadace Jana Husa a Nadace Independent Press.